Deratyzacja - zwalczanie gryzoni     

Zagrożenie ze strony gryzoni
Deratyzacja inaczej odszczurzanie czyli zwalczanie gryzoni - najczęściej szczurów i myszy. Możemy rozróżnić kilka sposobów walki z gryzoniami, najpowszechniej stosowane z nich to środki chemiczne lub fizyczne.
    Nie należy lekceważyć problemu gryzoni, gdyż mogą być one nosicielami wielu niebezpiecznych chorób ludzi i zwierząt, min.: wścieklizny, salmonelozy, trichinozy. Największe zagrożenie stanowią, gdy dostają się do budynków produkcyjnych oraz mieszkalnych, gdzie bez przeszkód mogą zostawiać odchody, mocz, sierść i inne wydzieliny niejednokrotnie zakażone bakteriami i drobnoustrojami. Po wtargnięciu nie mają większych przeszkód w podjadaniu żywności i zanieczyszczaniu jej, często uszkadzając przy tym opakowanie.
    Dużym problemem są również gryzonie w najbliższym otoczeniu naszych budynków, ponieważ jest tylko kwestią czasu kiedy spróbują dostać się do środka, niszcząc przy tym instalacje elektryczne, telefoniczne, kanalizacyjne, hydrauliczne czy inne elementy użyteczności publicznej. Zadomowiony gryzoń w bliskim sąsiedztwie tworzy nory, otwory i podkopy naruszając struktury powierzchni (np. chodników) czy nawet samych budynków, przez co może dostawać się do nich woda lub inne niepożądane szkodniki.

Deratyzacja metodą tradycyjną
    W przypadkach gdy jest możliwość przeprowadzenia deratyzacji w tradycyjny sposób, korzystamy z tej metody na życzenie klienta. Pozwala to znacznie obniżyć koszty. Metoda ta polega na wyłożeniu specjalistycznej trutki na gryzonie oraz oznakowaniu tych miejsc naklejkami ostrzegawczo-informacyjnymi. Niekiedy stosujemy również profesjonalne lepy czy też łapki.

Deratyzacja w oparciu o HACCP
    Ważnym aspektem deratyzacji, często pomijanym jest profilaktyka, monitoring i zabezpieczanie obiektów przed gryzoniami, w czym się specjalizujemy. Począwszy od zapewnienia szczuroszczelności budynkom do profesjonalnego rozstawienia stacji deratyzacyjnych, karmników po pułapki żywołowne wewnątrz, a wszystko to w oparciu o system HACCP oraz zasady GMP, GHP. Stosujemy wyłącznie sprawdzone urządzenia o wysokiej jakości, wyposażone w najnowszej generacji trutki i substancje wabiące, opatrzone zezwoleniem Ministra Zdrowia, co gwarantuje wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo.

Terminy i częstotliwość przeprowadzania deratyzacji
     W zależności od specyfikacji obiektu, w którym wykonywana jest deratyzacja, zaleca się różne terminy oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Na danym obszarze najczęściej obowiązek ten precyzuje regulamin uchwały rady miasta lub gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku. Np. na terenie miasta Biała Podlaska zgodnie z obowiązującą uchwałą i załączonym do niej: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA deratyzacja powinna być przeprowadzana dwa razy w roku w miesiącach: marzec / kwiecień oraz październik / listopad. W tych miesiącach wykonywanie odszczurzania daje najlepsze efekty i prowadzi do skutecznego zmniejszenia ich populacji jak nie całkowitego wytępienia na danym obszarze.
     W obiektach i firmach związanych z żywnością deratyzacja, powinna opierać się o zasady GMP/GHP oraz HACCP. Obowiązek deratyzacji, a w szczególności monitoring punktów kontrolnych w tego typu obiektach, powinien odbywać się znacznie częściej (wg. norm i zaleceń przynajmniej raz w miesiącu)

Osy i szerszenie | Odkleszczanie | Kret | Deratyzacja | Dezynfekcja | Dezynsekcja
Dezodoryzacja | Odkomarzanie | Ozonowanie | Fumigacja | Zamgławianie | Haccp, GHP, GMP


Zakład Zwalczania Insektów, Gryzoni i Szkodników (c) 2013 - 2024 Biała Podlaska